Πώς να ανοίξετε το .Doc στο WordPad

Το πρόγραμμα WordPad είναι ένα απλό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που περιλαμβάνεται σε κάθε αντίγραφο των Windows. Παρόλο που η Microsoft κατάργησε τη δυνατότητα αποθήκευσης ενός εγγράφου σε μορφή .doc χρησιμοποιώντας το WordPad και το WordPad δεν είναι σε θέση να ανοίξει έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί στη νεότερη επέκταση αρχείου .docx, το WordPad εξακολουθεί να είναι σε θέση να ανοίξει οποιοδήποτε έγγραφο αποθηκεύτηκε χρησιμοποιώντας την επέκταση αρχείου .doc. Το άνοιγμα ενός αρχείου .doc χρησιμοποιώντας το WordPad είναι ακριβώς όπως το άνοιγμα ενός εγγράφου στο Word, αν και με μερικά επιπλέον βήματα.

1

Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή και επιλέξτε "Εκτέλεση". Πληκτρολογήστε "wordpad" στον διαθέσιμο χώρο και κάντε κλικ στο κουμπί "OK" για να ξεκινήσετε το WordPad.

2

Κάντε κλικ στο μενού "Αρχείο" και επιλέξτε "Άνοιγμα".

3

Κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά της επικεφαλίδας "Αρχεία τύπου" και επιλέξτε "Word for Windows (* .doc)" από το αναπτυσσόμενο μενού.

4

Εντοπίστε το αρχείο .doc που θέλετε να ανοίξετε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή, επισημάνετε το και κάντε κλικ στο κουμπί "Άνοιγμα" για να ανοίξετε το έγγραφο στο πρόγραμμα WordPad.