Πώς να αποεπιλέξετε στο Photoshop

Το Photoshop διαθέτει πολλά εργαλεία σχεδιασμένα για να σας επιτρέπουν να επιλέξετε αντικείμενα, όπως τα εργαλεία Polygonal Lasso, Magic Wand και Rectangular Marquee. Κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω της κύριας γραμμής εργαλείων του Photoshop. Ο τρόπος αποεπιλογής αντικειμένων είναι κάπως λιγότερο προφανής. Μπορείτε να αποεπιλέξετε αντικείμενα κάνοντας κλικ στα στοιχεία μενού με το ποντίκι σας ή χρησιμοποιώντας συνδυασμούς πλήκτρων στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.

Με το ποντίκι σας

1

Κάντε κλικ στο παράθυρο που περιέχει την επιλογή που θέλετε να καταργήσετε για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή. Τα επιλεγμένα αντικείμενα περιβάλλονται από διακεκομμένες ή διακεκομμένες γραμμές.

2

Κάντε κλικ στο "Επιλογή" στο κύριο μενού του Photoshop. Εμφανίζεται ένα αναπτυσσόμενο μενού.

3

Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποεπιλογή" στο αναπτυσσόμενο μενού. Όλες οι ενεργές περιοχές επιλογής είναι απενεργοποιημένες.

Με το πληκτρολόγιό σας

1

Κάντε κλικ στο παράθυρο που περιέχει την ενεργή επιλογή που θέλετε να καταργήσετε.

2

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Control" στο πληκτρολόγιό σας.

3

Πατήστε το πλήκτρο "D" στο πληκτρολόγιό σας ενώ συνεχίζετε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο "Control". Αποεπιλέγονται όλες οι ενεργές περιοχές επιλογής.