Πώς να συνδέσετε το φορητό υπολογιστή σας στο Διαδίκτυο μέσω του κινητού σας τηλεφώνου

Όταν εργάζεστε και εν κινήσει, ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι δεν έχετε πρόσβαση στον φορητό υπολογιστή σας σε δίκτυο Wi-Fi. Μία λύση είναι να χρησιμοποιήσετε μια ευρυζωνική υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, αλλά αυτό μπορεί να είναι ακριβό, ιδιαίτερα για περιστασιακή χρήση. Ωστόσο, ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα πρόσδεσης που είναι διαθέσιμη σε πολλά smartphone. Αυτό σας επιτρέπει να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων 3G στο τηλέφωνό σας με άλλες συσκευές, όπως ο φορητός σας υπολογιστής. Το smartphone σας λειτουργεί αποτελεσματικά με τον ίδιο τρόπο όπως ένας ασύρματος δρομολογητής σε οικιακή ευρυζωνική σύνδεση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση, πρέπει να ελέγξετε ότι ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας επιτρέπει τη σύνδεση και εάν υπάρχει χρέωση. Αυτό θα εξαρτηθεί από το ακουστικό σας και το συμβόλαιό σας.

iPhone 4 ή μεταγενέστερη έκδοση

1

Αναβαθμίστε σε iOS 4.3 ή μεταγενέστερη έκδοση εάν δεν το εκτελείτε ήδη. Μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας "Ρυθμίσεις", επιλέγοντας "Γενικά" και επιλέγοντας "Ενημέρωση λογισμικού".

2

Επιλέξτε "Γενικά", επιλέξτε "Δίκτυο" και αλλάξτε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σε "Ενεργό".

3

Επιλέξτε "Προσωπικό σημείο πρόσβασης". Το τηλέφωνό σας θα εμφανίσει τον απαραίτητο κωδικό πρόσβασης Wi-Fi.

4

Ενεργοποιήστε την ασύρματη δικτύωση στον φορητό υπολογιστή σας, επιλέξτε το δίκτυο με το όνομα του τηλεφώνου σας και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση.

Android

1

Επιλέξτε "Ρυθμίσεις" και επιλέξτε "Ασύρματο και δίκτυα".

2

Επιλέξτε "Tethering & Portable Hotspot" και επιλέξτε "Portable Wi-Fi Hotspot." Τώρα μπορείτε να συνδέσετε τον φορητό υπολογιστή σας στο δίκτυο με την ένδειξη "AndroidAP", αν και δεν θα είναι ασφαλής σύνδεση.

3

Επιλέξτε "Portable Wi-Fi HotSpot Settings" στο smartphone σας για να αλλάξετε το όνομα του δικτύου ή να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Windows Phone 7.5 ή μεταγενέστερη έκδοση

1

Σύρετε το δάχτυλό σας από τη δεξιά πλευρά της οθόνης και επιλέξτε "Ρυθμίσεις" από το μενού στην οθόνη που εμφανίζεται. Πατήστε "Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας" και ενεργοποιήστε το "Σύνδεση δεδομένων και σύνδεση 3G".

2

Επιλέξτε το κουμπί επιστροφής για να επιστρέψετε στο μενού "Ρυθμίσεις", πατήστε "Κοινή χρήση Διαδικτύου" και ενεργοποιήστε την Κοινή χρήση σε "Ενεργό". Αυτό θα εμφανίσει ένα όνομα μετάδοσης ή το όνομα δικτύου και έναν κωδικό πρόσβασης. Πατήστε "Ρύθμιση" εάν θέλετε να αλλάξετε οποιοδήποτε από αυτά.

3

Συνδέστε τον φορητό υπολογιστή σας στο δίκτυο με αυτό το όνομα και κωδικό πρόσβασης.