Πώς να διορθώσετε έναν υπολογιστή που δεν θα βγει από τη λειτουργία αναστολής λειτουργίας

Αφού ο υπολογιστής σας τεθεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, θα πρέπει να ξυπνήσει μέσα σε δευτερόλεπτα μόλις πατήσετε ένα πλήκτρο ή μετακινήσετε το ποντίκι σας. Όταν ο υπολογιστής σας δεν θα βγει από τη λειτουργία αναστολής λειτουργίας, το πρόβλημα θα μπορούσε να προκληθεί από διάφορους παράγοντες. Μια πιθανότητα είναι η αποτυχία υλικού, αλλά μπορεί επίσης να οφείλεται στις ρυθμίσεις του ποντικιού ή του πληκτρολογίου σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναστολής λειτουργίας στον υπολογιστή σας ως γρήγορη επιδιόρθωση, αλλά ενδέχεται να μπορείτε να φτάσετε στη ρίζα του προβλήματος ελέγχοντας τις ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης συσκευής στο βοηθητικό πρόγραμμα Διαχείριση συσκευών των Windows.

1

Κάντε κλικ στην επιλογή "Αναζήτηση" στη γραμμή Charms και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε "συσκευή" στο πεδίο αναζήτησης. Επιλέξτε "Διαχείριση συσκευών" από τα αποτελέσματα. Κάντε κλικ στο "Ναι" για να επιτρέψετε την εκτέλεση του βοηθητικού προγράμματος.

2

Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο "Πληκτρολόγια" για να εμφανίσετε τα προγράμματα οδήγησης συσκευών πληκτρολογίου που είναι εγκατεστημένα στο σύστημά σας. Παρόλο που πιθανότατα έχετε μόνο ένα πληκτρολόγιο στον υπολογιστή σας, τα Windows εμφανίζουν συχνά πολλά προγράμματα οδήγησης.

3

Κάντε δεξί κλικ στο πρώτο πρόγραμμα οδήγησης πληκτρολογίου και επιλέξτε "Ιδιότητες". Επιλέξτε την καρτέλα "Διαχείριση ενέργειας" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο "Να επιτρέπεται σε αυτήν τη συσκευή να ενεργοποιεί τον υπολογιστή." Ορισμένα προγράμματα οδήγησης ενδέχεται να μην έχουν καρτέλα Διαχείριση ενέργειας.

4

Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για τυχόν άλλα προγράμματα οδήγησης πληκτρολογίου που αναφέρονται. Εάν κανένας δεν διαθέτει καρτέλα Power Management, το πρόβλημά σας μπορεί να βρίσκεται στο μοντέλο πληκτρολογίου ή στο πρόγραμμα οδήγησης. Μπορείτε να ελέγξετε για ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης κάνοντας δεξί κλικ σε κάθε πρόγραμμα οδήγησης και επιλέγοντας "Ενημέρωση λογισμικού προγράμματος οδήγησης." Επιτρέψτε στα Windows να αναζητούν αυτόματα ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή. Κάντε κλικ στο "OK" αφού ελέγξετε όλα τα προγράμματα οδήγησης πληκτρολογίου.

5

Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο "Mice and Other Pointing Devices" για να εμφανίσετε τα προγράμματα οδήγησης ποντικιού που είναι εγκατεστημένα στο σύστημά σας και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα ίδια βήματα που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα οδήγησης πληκτρολογίου.

6

Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο "Human Interface Devices" και επαναλάβετε τα βήματα ξανά. Τα προγράμματα οδήγησης αυτής της κατηγορίας θα έχουν γενικά ονόματα όπως "Συσκευή εισόδου USB", αν και επηρεάζουν επίσης το πληκτρολόγιο και το ποντίκι σας. Προγράμματα οδήγησης για οθόνες αφής και άλλες συσκευές εισόδου υπάρχουν επίσης σε αυτήν την κατηγορία.

7

Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο "Προσαρμογέας δικτύου" εάν χρησιμοποιείτε ασύρματο ποντίκι ή πληκτρολόγιο. Κάντε δεξί κλικ στη λίστα για τον ασύρματο προσαρμογέα σας και επιλέξτε την καρτέλα "Διαχείριση ενέργειας". Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου δίπλα στην επιλογή "Αφήστε τον υπολογιστή να απενεργοποιήσει αυτήν τη συσκευή για εξοικονόμηση ενέργειας." Αυτό επιτρέπει στην κάρτα δικτύου να λαμβάνει το σήμα από την ασύρματη συσκευή σας ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Κάντε κλικ στο "OK".

8

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τον προσαρμογέα Bluetooth εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι ή πληκτρολόγιο Bluetooth. Λάβετε υπόψη ότι η διατήρηση του προσαρμογέα Bluetooth σε φορητό υπολογιστή ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής αναγκάζει την μπαταρία σας να εξαντληθεί πιο γρήγορα, επομένως αλλάξτε τη ρύθμιση μόνο ως έσχατη λύση.