Πώς να χρησιμοποιήσετε έναν εκτυπωτή με δύο υπολογιστές χωρίς δρομολογητή

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός εκτυπωτή μεταξύ δύο υπολογιστών, και οι δύο υπολογιστές πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο. Τα επιχειρηματικά δίκτυα δημιουργούνται συνήθως χρησιμοποιώντας έναν δρομολογητή δικτύου, αλλά μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μικρά δίκτυα χρησιμοποιώντας μόνο δύο υπολογιστές και ένα καλώδιο δικτύου, αποφεύγοντας έτσι την περιττή δαπάνη αγοράς ενός δρομολογητή εάν έχετε ένα μικρό γραφείο και μην περιμένετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από δύο Υπολογιστές. Για να χρησιμοποιήσετε έναν εκτυπωτή με δύο υπολογιστές και χωρίς δρομολογητή, δημιουργήστε ένα δίκτυο από υπολογιστή σε υπολογιστή.

1

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου ή το καλώδιο crossover δικτύου σε μία από τις θύρες δικτύου του πρώτου υπολογιστή. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε μια θύρα δικτύου του δεύτερου υπολογιστή σας.

2

Συνδεθείτε σε έναν από τους υπολογιστές και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην περιοχή δίσκου συστήματος της γραμμής εργασιών. Επιλέξτε "Άνοιγμα δικτύου και κοινής χρήσης" από το μενού περιβάλλοντος και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο δίπλα στην ετικέτα "Μη αναγνωρισμένο δίκτυο" ή "Πολλά δίκτυα".

3

Κάντε κλικ στη γραμμή μηνυμάτων στο επάνω μέρος του παραθύρου που αναφέρει "Η ανακάλυψη δικτύου και η κοινή χρήση αρχείων είναι απενεργοποιημένη ..." και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή "Ενεργοποίηση ανακάλυψης δικτύου και κοινής χρήσης αρχείων" στην επόμενη σελίδα. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση αλλαγών" και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στο "Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης". Κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγή ρυθμίσεων κοινής χρήσης για προχωρημένους", επιλέξτε την επιλογή "Ενεργοποίηση κοινής χρήσης αρχείων και εκτυπωτών" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ξανά στην επιλογή "Αποθήκευση αλλαγών".

4

Συνδέστε τον εκτυπωτή στον πρώτο υπολογιστή. Κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη", επιλέξτε "Συσκευές και εκτυπωτές", κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας, επιλέξτε "Ιδιότητες εκτυπωτή", ανοίξτε την καρτέλα "Κοινή χρήση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου με την ένδειξη "Κοινή χρήση αυτού του εκτυπωτή".

5

Ανοίξτε την επιλογή "Συσκευές και εκτυπωτές" στον δεύτερο υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη εκτυπωτή", επιλέξτε την επιλογή "Προσθήκη δικτύου, ασύρματου ή εκτυπωτή Bluetooth", κάντε κλικ στον εκτυπωτή, κάντε κλικ στο "Επόμενο" και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες προσθήκη του κοινόχρηστου εκτυπωτή. Και οι δύο υπολογιστές μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τον εκτυπωτή.