Πώς να κάνετε επανεκκίνηση ενός προγράμματος οδήγησης ήχου

Τα Windows 7 χρησιμοποιούν προγράμματα οδήγησης για διασύνδεση με τον εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή. Χωρίς λειτουργικό πρόγραμμα οδήγησης, μια συσκευή δεν μπορεί να λάβει οδηγίες από το λειτουργικό σύστημα. Η Διαχείριση Συσκευών, προσβάσιμη από τον Πίνακα Ελέγχου, επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τα προγράμματα οδήγησης που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή. Εάν η έξοδος ήχου ή η είσοδος στον υπολογιστή σταματήσει να λειτουργεί, αποτρέποντάς σας από την παρουσίαση βίντεο σε πιθανούς πελάτες ή τη συμμετοχή σε κλήση συνδιάσκεψης με υπαλλήλους, το πρόγραμμα οδήγησης ήχου θα μπορούσε να απενεργοποιηθεί. Επανεκκινήστε τη συσκευή στη Διαχείριση συσκευών για να επαναφέρετε τη λειτουργία στην κάρτα ήχου.

1

Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη | Πίνακας ελέγχου | Υλικό και ήχος | Διαχείριση συσκευών" ή κάντε κλικ στο "Έναρξη", πληκτρολογήστε "διαχείριση συσκευών" στο πεδίο Αναζήτηση και πατήστε "Enter".

2

Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο "Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών". Κάντε δεξί κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης ήχου και κάντε κλικ στο "Ενεργοποίηση" για επανεκκίνηση της συσκευής.

3

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή, εάν σας ζητηθεί, για να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα ήχου.