Πώς να ανοίξετε μια εικόνα σε ένα νέο επίπεδο στο Photoshop

Με τη δυνατότητα επιπέδων του Photoshop, μπορείτε να συνθέσετε ξεχωριστές εικόνες μαζί για διάφορους σκοπούς. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε το λογότυπο της εταιρείας σας ως υδατογράφημα πάνω από μια φωτογραφία προϊόντος ή μπορείτε να εργαστείτε με πολλά γραφικά για να δημιουργήσετε ειδικά εφέ που θα τραβήξουν την προσοχή του θεατή. Εάν έχετε ήδη μια εικόνα που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε στο έργο σας στο Photoshop, προσθέστε την ως νέο επίπεδο.

1

Ανοίξτε ή δημιουργήστε το έργο Photoshop που θέλετε να επεξεργαστείτε.

2

Σύρετε και αποθέστε τη νέα εικόνα στο παράθυρο του Photoshop. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο μενού "Αρχείο", να κάνετε κλικ στο "Άνοιγμα", να επιλέξετε το αρχείο εικόνας και να κάνετε κλικ στο κουμπί "Άνοιγμα".

3

Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για επιβεβαίωση και προσθήκη της εικόνας ως νέου επιπέδου. Εάν προσθέσατε λάθος εικόνα στο έργο, πατήστε το πλήκτρο "Escape" για να επιστρέψετε.

4

Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για κάθε εικόνα που θέλετε να προσθέσετε ως νέο επίπεδο.