Τρόπος εξαγωγής βιβλιοθήκης iTunes σε Windows Media Player

Το ITunes, το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων που αναπτύχθηκε από την Apple, χρησιμοποιεί τη Βιβλιοθήκη για να οργανώσει τα κομμάτια ήχου σας. Εάν διευθύνετε μια επιχείρηση, η Βιβλιοθήκη σάς επιτρέπει να οργανώνετε εκπαιδευτικό υλικό για τους υπαλλήλους σας και υλικό παρουσίασης για τους πελάτες σας. Εάν πρέπει να εισαγάγετε αυτά τα αρχεία ήχου στη βιβλιοθήκη του Windows Media Player, θα πρέπει να ενοποιήσετε το μέσο iTunes σε έναν μόνο φάκελο και, στη συνέχεια, να ρυθμίσετε το Windows Media Player για να σαρώσετε αυτόν το φάκελο και να εισαγάγετε όλα τα κομμάτια στη βιβλιοθήκη του.

1

Εκκινήστε το iTunes, κάντε κλικ στο "Επεξεργασία" και επιλέξτε "Προτιμήσεις" από το μενού.

2

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Για προχωρημένους" στο επάνω μέρος του παραθύρου προτιμήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου "Διατήρηση του φακέλου iTunes Media οργανωμένο" και "Αντιγραφή αρχείων στο φάκελο iTunes Media κατά την προσθήκη στη βιβλιοθήκη".

3

Επιλέξτε τη διαδρομή στο πλαίσιο "Τοποθεσία φακέλου iTunes Media" και πατήστε "Ctrl-C" για να την αντιγράψετε στο πρόχειρο. Κάντε κλικ στο "OK" για να εφαρμόσετε και να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις.

4

Κάντε κλικ στο "Αρχείο", επιλέξτε "Βιβλιοθήκη" και κάντε κλικ στο "Οργάνωση βιβλιοθήκης". Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Ενοποίηση αρχείων" και κάντε κλικ στο "OK" για να αντιγράψετε όλα τα αρχεία πολυμέσων στη βιβλιοθήκη iTunes στο φάκελο iTunes Media. Ολόκληρη η βιβλιοθήκη iTunes συγκεντρώνεται πλέον στο φάκελο που παρατίθεται στο πλαίσιο "Θέση φακέλου iTunes Media".

5

Εκκινήστε το Windows Media Player, κάντε κλικ στο "Οργάνωση", επιλέξτε "Διαχείριση βιβλιοθηκών" και κάντε κλικ στο "Μουσική". Εμφανίζεται το παράθυρο Τοποθεσίες βιβλιοθήκης μουσικής.

6

Κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη" για να ανοίξετε ένα πρόγραμμα περιήγησης αρχείων, κάντε κλικ μία φορά μέσα στη γραμμή διευθύνσεων στο επάνω μέρος για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη διαδρομή και πατήστε "Ctrl-V" για να την αντικαταστήσετε με τη διαδρομή προς το φάκελο iTunes Media. Πατήστε "Enter" για να μεταβείτε στο φάκελο Media και κάντε κλικ στο "Συμπερίληψη φακέλου" για να προσθέσετε το φάκελο στη λίστα των φακέλων που παρακολουθούνται από το Windows Media Player.

7

Κάντε κλικ στο "OK" για να εισαγάγετε όλα τα τραγούδια από το φάκελο iTunes Media στο Windows Media Player. Το μήνυμα "Ενημέρωση βιβλιοθήκης πολυμέσων" εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία του Windows Media Player έως ότου εισαχθούν όλα τα αρχεία πολυμέσων στη βιβλιοθήκη.