Πώς να βρείτε αρχειοθετημένη αλληλογραφία στο Gmail

Η αρχειοθέτηση μηνυμάτων στον πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail σάς επιτρέπει να διατηρείτε σημαντικά επιχειρηματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να εμφανίζονται στα Εισερχόμενά σας. Μόλις αρχειοθετήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ωστόσο, δεν είναι πολύ προφανές πού μεταβαίνει το μήνυμα, κάτι που μπορεί να είναι προβληματικό όταν πρέπει να βρείτε ένα αρχειοθετημένο μήνυμα. Η Google δεν αποθηκεύει αρχειοθετημένα μηνύματα στον δικό του ξεχωριστό φάκελο, αλλά τα μετακινεί σε μια ετικέτα που χρησιμοποιείται συνήθως για την εμφάνιση όλων των μηνυμάτων στο λογαριασμό email σας.

1

Κάντε κλικ στην ετικέτα "Όλα τα μηνύματα", που βρίσκεται στην αριστερή πλευρική γραμμή του λογαριασμού σας στο Gmail. Εάν βλέπετε αυτήν την ετικέτα, κάντε κλικ στο "Περισσότερα" για να εμφανίσετε επιπλέον ετικέτες.

2

Εντοπίστε το αρχειοθετημένο μήνυμα ανάμεσα σε όλα τα μηνύματα που εμφανίζονται. Η Google εμφανίζει όλα τα μηνύματα με τη σειρά που ελήφθη και το αρχειοθετημένο μήνυμά σας δεν θα έχει ετικέτα "Εισερχόμενα".

3

Κάντε κλικ στο αρχειοθετημένο μήνυμα για να το ανοίξετε και να δείτε τα περιεχόμενα. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο πλαίσιο στα αριστερά του μηνύματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Μετακίνηση στα Εισερχόμενα" για να μετακινήσετε το μήνυμα από τα αρχεία σας πίσω στα εισερχόμενά σας.