Πώς να διορθώσετε έναν αργό φορητό υπολογιστή

Με την πάροδο του χρόνου, ο φορητός υπολογιστής σας αρχίζει να συγκεντρώνει περισσότερα αρχεία και προγράμματα ως αποτέλεσμα της τακτικής χρήσης. Τελικά, αυτό μπορεί να επιβραδύνει το χρόνο απόκρισης του φορητού υπολογιστή σας, κάνοντας τις καθημερινές διαδικασίες να απαιτούν περισσότερο χρόνο για την εκτέλεση και τη μείωση της παραγωγικότητάς σας. Μπορείτε να διορθώσετε έναν αργό φορητό υπολογιστή πραγματοποιώντας κανονική συντήρηση στο μηχάνημά σας, όπως ελευθέρωση χώρου στο σκληρό δίσκο και εκτέλεση των βοηθητικών προγραμμάτων του σκληρού δίσκου των Windows. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την εκκίνηση προγραμμάτων που δεν χρειάζονται κατά την εκκίνηση του φορητού σας υπολογιστή και να προσθέσετε περισσότερη μνήμη RAM για να αυξήσετε την απόδοση.

1

Ενημερώστε και εκτελέστε τον σαρωτή ιών του φορητού σας υπολογιστή για να αφαιρέσετε ιούς και spyware. Το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να εξαντλήσει τους πόρους CPU του φορητού σας υπολογιστή και να επιβραδύνει την απόδοση του φορητού υπολογιστή σας.

2

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε "msconfig" και πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να ξεκινήσετε την οθόνη System Configuration. Μεταβείτε στην καρτέλα "Εκκίνηση" και αφαιρέστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε στοιχείο που δεν χρειάζεται να εκτελείται στον φορητό υπολογιστή σας. Όταν κάνετε επανεκκίνηση του φορητού υπολογιστή σας, θα ξεκινήσουν μόνο τα επιλεγμένα προγράμματα, απελευθερώνοντας πόρους στο μηχάνημά σας.

3

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε "προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων" και πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να ξεκινήσετε την οθόνη Προσθήκη ή Κατάργηση προγραμμάτων. Κάντε κλικ σε περιττά προγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Κατάργηση εγκατάστασης» για να ελευθερώσετε χώρο στον σκληρό δίσκο του φορητού σας υπολογιστή.

4

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε "Εκκαθάριση δίσκου" και πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να ξεκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Εκκαθάριση Δίσκου. Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής στο πλαίσιο δίπλα σε στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "OK" για να καθαρίσετε τον σκληρό δίσκο του φορητού σας υπολογιστή.

5

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε "ανασυγκρότηση δίσκου" και πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να ξεκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης των Windows. Επιλέξτε τον σκληρό δίσκο του φορητού σας υπολογιστή και κάντε κλικ στο "Ανασυγκρότηση δίσκου" για ενοποίηση αρχείων, κάτι που βοηθά στην επιτάχυνση του χρόνου απόκρισης του σκληρού δίσκου.

6

Προσθέστε περισσότερη μνήμη RAM στον φορητό υπολογιστή σας. Αυτό παρέχει περισσότερη συνολική μνήμη που επιτρέπει στον φορητό υπολογιστή σας να εκτελεί πολλαπλά προγράμματα ταυτόχρονα με περισσότερη ταχύτητα.