Τρόπος αποστολής αποστολής email στο Outlook

Εάν η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί το Microsoft Outlook στον συνεργατικό διακομιστή επικοινωνιών, τον Microsoft Exchange Server, έχετε κάποια πλεονεκτήματα έναντι των τυπικών χρηστών του λογαριασμού Outlook, όπως η δυνατότητα αναζήτησης σε πολλά γραμματοκιβώτια, οι αυξημένες δυνατότητες ασφαλείας και η δυνατότητα ανάκλησης ή ακόμη και αντικατάστασης ενός μηνύματος email. Με το τελευταίο, μπορείτε να "αποστείλετε" μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία είναι ιδανικά εάν ξεχάσετε να συμπεριλάβετε σημαντικές πληροφορίες, να ανακαλύψετε ένα σφάλμα σε ένα μήνυμα ή να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε πατήσει το φοβερό κουμπί "Απάντηση σε όλα" σε ένα ιδιωτικό email. Επιπλέον, μπορείτε να αντικαταστήσετε το ανακληθέν μήνυμα με μια τροποποιημένη έκδοση.

Ανάκληση email

1

Ξεκινήστε το Outlook και επιλέξτε το φάκελο "Απεσταλμένα" στο παράθυρο περιήγησης. Κάντε διπλό κλικ στο μήνυμα που θέλετε να ανακαλέσετε για να το ανοίξετε.

2

Επιλέξτε την καρτέλα "Μήνυμα" του παραθύρου του μηνύματος email.

3

Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος "Ενέργειες" στην ομάδα Μετακίνηση και επιλέξτε "Ανάκληση αυτού του μηνύματος". Επιλέξτε "Διαγραφή μη αναγνωσμένων αντιγράφων αυτού του μηνύματος."

4

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Πείτε μου εάν η ανάκληση πετυχαίνει ή αποτυγχάνει για κάθε παραλήπτη" εάν θέλετε μια ειδοποίηση που θα σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα της προσπάθειάς σας και κάντε κλικ στο "OK".

Αντικαταστήστε ένα email

1

Ξεκινήστε το Outlook και επιλέξτε το φάκελο "Απεσταλμένα" στο παράθυρο περιήγησης. Κάντε διπλό κλικ στο μήνυμα που θέλετε να ανακαλέσετε για να το ανοίξετε.

2

Επιλέξτε την καρτέλα "Μήνυμα" του παραθύρου του μηνύματος email. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος "Ενέργειες" στην ομάδα Μετακίνηση και επιλέξτε "Ανάκληση αυτού του μηνύματος".

3

Επιλέξτε "Διαγραφή μη αναγνωσμένων αντιγράφων και αντικατάσταση με νέο μήνυμα." Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Πείτε μου εάν η ανάκληση πετυχαίνει ή αποτυγχάνει για κάθε παραλήπτη" εάν θέλετε μια ειδοποίηση που θα σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα της προσπάθειάς σας.

4

Κάντε τις επιθυμητές αλλαγές στο email και κάντε κλικ στο "Αποστολή".