5 διαφορετικοί τύποι συστημάτων αγοράς

Στις οικονομίες της αγοράς, υπάρχει μια ποικιλία διαφορετικών συστημάτων αγοράς που υπάρχουν, ανάλογα με τη βιομηχανία και τις εταιρείες του κλάδου. Είναι σημαντικό για τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων να κατανοήσουν σε ποιον τύπο συστήματος αγοράς λειτουργούν κατά τη λήψη αποφάσεων τιμολόγησης και παραγωγής ή όταν αποφασίζουν εάν θα εισέλθουν ή θα εγκαταλείψουν μια συγκεκριμένη βιομηχανία.

Υπόδειξη

Οι πέντε βασικοί τύποι συστημάτων της αγοράς είναι ο τέλειος ανταγωνισμός, το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο, ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός και η μονοψία.

Τέλειος ανταγωνισμός με άπειρους αγοραστές και πωλητές

Ο τέλειος ανταγωνισμός είναι ένα σύστημα αγοράς που χαρακτηρίζεται από πολλούς διαφορετικούς αγοραστές και πωλητές. Στον κλασικό θεωρητικό ορισμό του τέλειου ανταγωνισμού, υπάρχει ένας άπειρος αριθμός αγοραστών και πωλητών. Με τόσους πολλούς παράγοντες της αγοράς, είναι αδύνατο για κάθε συμμετέχοντα να αλλάξει την επικρατούσα τιμή στην αγορά. Εάν προσπαθήσουν να το πράξουν, οι αγοραστές και οι πωλητές έχουν άπειρες εναλλακτικές λύσεις για αναζήτηση.

Μονοπώλιο με έναν παραγωγό

Ένα μονοπώλιο είναι η ακριβώς αντίθετη μορφή του συστήματος αγοράς ως τέλειος ανταγωνισμός. Σε ένα καθαρό μονοπώλιο, υπάρχει μόνο ένας παραγωγός ενός συγκεκριμένου αγαθού ή υπηρεσίας, και γενικά δεν υπάρχει λογικό υποκατάστατο. Σε ένα τέτοιο σύστημα αγοράς, το μονοπώλιο είναι σε θέση να χρεώνει οποιαδήποτε τιμή επιθυμεί λόγω της απουσίας ανταγωνισμού, αλλά τα συνολικά έσοδά τους θα περιορίζονται από την ικανότητα ή την προθυμία των πελατών να πληρώσουν την τιμή τους.

Ολιγοπώλιο με μια χούφτα παραγωγών

Το ολιγοπώλιο μοιάζει με πολλούς τρόπους με το μονοπώλιο. Η πρωταρχική διαφορά είναι ότι, αντί να έχουμε μόνο έναν παραγωγό ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας, υπάρχουν λίγοι παραγωγοί ή τουλάχιστον μια χούφτα παραγωγών που αποτελούν την κυρίαρχη πλειοψηφία της παραγωγής στο σύστημα της αγοράς. Ενώ οι ολιγοπώλιοι δεν έχουν την ίδια τιμολογιακή ισχύ με τους μονοπωλιακούς, είναι πιθανό, χωρίς επιμελή κυβερνητική ρύθμιση, οι ολιγοπωλιακοί να συνεργαστούν μεταξύ τους για να καθορίσουν τις τιμές με τον ίδιο τρόπο που ένας μονοπώλιος.

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός με πολλούς ανταγωνιστές

Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός είναι ένας τύπος συστήματος αγοράς που συνδυάζει στοιχεία ενός μονοπωλίου και τέλειου ανταγωνισμού. Όπως ένα απόλυτα ανταγωνιστικό σύστημα αγοράς, υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές στην αγορά. Η διαφορά είναι ότι κάθε ανταγωνιστής διαφοροποιείται επαρκώς από τους άλλους, ώστε ορισμένοι μπορούν να χρεώνουν μεγαλύτερες τιμές από μια απόλυτα ανταγωνιστική εταιρεία.

Ένα παράδειγμα μονοπωλιακού ανταγωνισμού είναι η αγορά μουσικής. Ενώ υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες, κάθε καλλιτέχνης είναι διαφορετικός και δεν είναι απόλυτα υποκατάστατος με έναν άλλο καλλιτέχνη.

Monopsony με έναν αγοραστή

Τα συστήματα της αγοράς δεν διαφοροποιούνται μόνο ανάλογα με τον αριθμό των προμηθευτών στην αγορά. Μπορούν επίσης να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον αριθμό των αγοραστών. Ενώ μια απόλυτα ανταγωνιστική αγορά θεωρητικά έχει έναν άπειρο αριθμό αγοραστών και πωλητών, μια μονοψία έχει μόνο έναν αγοραστή για ένα συγκεκριμένο αγαθό ή μια υπηρεσία, δίνοντας στον αγοραστή σημαντική δύναμη στον καθορισμό της τιμής των παραγόμενων προϊόντων.