Πώς να χρησιμοποιήσετε το AirPort Express ως επέκταση Wi-Fi

Μπορείτε να διαμορφώσετε τους ασύρματους δρομολογητές AirPort Express ώστε να λειτουργούν ως αυτόνομες συσκευές, συνδέοντας τους υπολογιστές σας ασύρματα στο μόντεμ σας στο Διαδίκτυο και σε άλλες δικτυακές συσκευές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλές συσκευές AirPort, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογητών AirPort Express και AirPort Extreme, για να επεκτείνετε το ασύρματο δίκτυό σας στο σπίτι ή στο γραφείο σας.

Ethernet AirPort Express Setup για επέκταση Wi-Fi

Εάν διαθέτετε μια μονάδα AirPort Extreme ή AirPort Express ως τον κύριο ασύρματο δρομολογητή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε μια συσκευή AirPort Express ώστε να λειτουργεί σε συνδυασμό με αυτήν ως επέκταση Wi-Fi χρησιμοποιώντας Ethernet ή Wi-Fi. Η σύνδεση των συσκευών μέσω Ethernet δίνει συνήθως το καλύτερο αποτέλεσμα.

Για να συνδεθείτε μέσω Ethernet, υποθέτοντας ότι έχετε στη διάθεσή σας AirPort Express ή AirPort Extreme και ότι η συσκευή είναι ο κύριος δρομολογητής σας συνδεδεμένος στο μόντεμ σας στο Διαδίκτυο, αποκτήστε ένα επιπλέον AirPort Express και συνδέστε τη θύρα του με την ένδειξη "WAN" στη θύρα με την ένδειξη "LAN" στο τον πρωτεύοντα δρομολογητή. Γενικά, η θύρα WAN ενός δρομολογητή συνδέεται με τη συσκευή που τη συνδέει στο Διαδίκτυο, ενώ η θύρα LAN συνδέεται με άλλες τοπικές συσκευές. Μόλις συνδεθούν όλες οι συσκευές, βεβαιωθείτε ότι είναι όλες ενεργοποιημένες.

Στη συνέχεια, ανοίξτε το AirPort Utility σε έναν υπολογιστή. Σε Mac, μπορείτε να βρείτε αυτό το πρόγραμμα κάνοντας κλικ στο "Μετάβαση" και μετά στο "Εφαρμογές" και επιλέγοντας το φάκελο "Βοηθητικά προγράμματα". Σε υπολογιστή με Microsoft Windows, θα το βρείτε στο "Έναρξη μενού" κάνοντας κλικ στο "Προγράμματα" και στη συνέχεια στο "AirPort".

Μόλις βρείτε και ξεκινήσετε το πρόγραμμα, συνδεθείτε πρώτα στον πρωτεύοντα δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα ενσύρματο καλώδιο Ethernet. Στο βοηθητικό πρόγραμμα AirPort, χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού "Κοινή χρήση σύνδεσης" για να επιλέξετε "Κοινή χρήση δημόσιας διεύθυνσης IP".

Στη συνέχεια, αποσυνδέστε από αυτόν τον δρομολογητή και συνδεθείτε με τον δευτερεύοντα δρομολογητή που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ως επέκταση. Στο βοηθητικό πρόγραμμα AirPort, ορίστε "Κοινή χρήση σύνδεσης" σε "Απενεργοποίηση (Bridge Mode)", που σημαίνει ότι η συσκευή θα μεταφέρει την κυκλοφορία στην κύρια συσκευή AirPort. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα δικτύου, οι ρυθμίσεις ασφαλείας και ο κωδικός πρόσβασης έχουν οριστεί στις ίδιες ρυθμίσεις στη δευτερεύουσα συσκευή όπως στην κύρια συσκευή. Κάντε κλικ στο "Ενημέρωση" όταν τελειώσετε

Wi-Fi AirPort Express Setup για επέκταση Wi-Fi

Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε καλώδιο Ethernet μεταξύ των δρομολογητών, μπορείτε να τους ζητήσετε να μιλήσουν μεταξύ τους μέσω Wi-Fi.

Συνδέστε κάθε μία από τις συσκευές όπου τις θέλετε και ενεργοποιήστε τις με τον κύριο δρομολογητή που είναι συνδεδεμένος στο μόντεμ σας στο Διαδίκτυο.

Στη συνέχεια, ανοίξτε το AirPort Utility στον υπολογιστή σας. Σε Mac, μπορείτε να βρείτε αυτό το πρόγραμμα κάνοντας κλικ στο "Μετάβαση" και μετά στο "Εφαρμογές" και επιλέγοντας το φάκελο "Βοηθητικά προγράμματα". Σε υπολογιστή με Microsoft Windows, θα το βρείτε στο "Έναρξη μενού" κάνοντας κλικ στο "Προγράμματα" και στη συνέχεια στο "AirPort".

Συνδεθείτε στον κύριο δρομολογητή με ανοιχτό το εργαλείο ρύθμισης Apple AirPort, χρησιμοποιώντας το "Base Station Chooser" στο πρόγραμμα εγκατάστασης. Κάντε κλικ στο "Μη αυτόματη ρύθμιση" και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας, εάν χρειάζεται. Κάντε κλικ στο "Αεροδρόμιο" και μετά στο "Ασύρματο" και κάντε κλικ στο "Δημιουργία ασύρματου δικτύου". Επιλέξτε το πλαίσιο με την ένδειξη "Να επιτρέπεται η επέκταση αυτού του δικτύου" και εισαγάγετε ή επιβεβαιώστε το όνομα δικτύου που θέλετε.

Εάν θέλετε να ασφαλίσετε το δίκτυό σας, κάντε κλικ στο "Wireless Security" και επιλέξτε "WPA2 Personal." Επιλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης από οκτώ έως 63 χαρακτήρες. Στην ενότητα "Επιλογή καναλιού ραδιοφώνου", κάντε κλικ στο "Αυτόματο" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Ενημέρωση"

Τώρα, συνδεθείτε στο δευτερεύοντα δρομολογητή χρησιμοποιώντας το "Base Station Chooser" στο πρόγραμμα εγκατάστασης. Κάντε κλικ στο "Μη αυτόματη ρύθμιση", στη συνέχεια στο "Αεροδρόμιο" και στη συνέχεια στο "Ασύρματο". Επιλέξτε "Επέκταση ασύρματου δικτύου" στο μενού "Ασύρματη λειτουργία". Επιλέξτε το όνομα δικτύου που ορίσατε νωρίτερα και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης εάν δημιουργήσατε έναν. Κάντε κλικ στο "Ενημέρωση".

Προσαρμόστε τις συσκευές σας όπως απαιτείται για να μεγιστοποιήσετε την ισχύ του δικτύου σας όπου κι αν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας.