Πώς να αποκρύψετε εφαρμογές σε Droid

Για την καταπολέμηση πολλών εικονιδίων στην οθόνη Εφαρμογών από προεγκατεστημένο λογισμικό, πολλοί κάτοχοι Droid έχουν ανακαλύψει πώς να αποκρύπτουν εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται, απενεργοποιώντας το λογισμικό στις ρυθμίσεις της συσκευής. Η απενεργοποίηση μιας εφαρμογής δεν απεγκαθιστά την εφαρμογή από το Droid. Η απενεργοποίηση της εφαρμογής αποκρύπτει το εικονίδιο από την προβολή στην οθόνη εφαρμογών και το πρόγραμμα δεν αναβαθμίζεται όταν γίνονται διαθέσιμες ενημερώσεις. Αποκρύψτε κρυφές εφαρμογές ενεργοποιώντας τις ξανά στις ρυθμίσεις της συσκευής.

1

Πατήστε το πλήκτρο "Μενού" και μετά πατήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" για να ανοίξετε το μενού Ρυθμίσεις συσκευής.

2

Πατήστε την επιλογή "Περισσότερα" και μετά πατήστε την επιλογή "Διαχείριση εφαρμογών". Ανοίγει η Διαχείριση εφαρμογών.

3

Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε την οθόνη "Όλες οι εφαρμογές", εάν χρειάζεται. Όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές εμφανίζονται στην οθόνη Όλες οι εφαρμογές.

4

Πατήστε την καταχώριση για εμφάνιση της εφαρμογής. Ανοίγει η οθόνη Λεπτομέρειες της εφαρμογής.

5

Πατήστε την επιλογή "Ενεργοποίηση". Εμφανίζεται μια προτροπή επιβεβαίωσης. Πατήστε "OK" για απόκρυψη και επαναφορά της εφαρμογής.