Τι είναι η καμπύλη S στην επιχείρηση;

Οι καλύτερες επιχειρήσεις καταλαβαίνουν την έννοια της ανάπτυξης και εφαρμόζουν ιδέες που διαμορφώνονται από αυτήν την ιδέα, ώστε να μπορούν να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν τις αναπτυξιακές προκλήσεις κατά την εμφάνιση τους. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία ανάπτυξης για επιχειρήσεις, οποιαδήποτε επιχείρηση, είναι τόσο προβλέψιμη που υπάρχει ένα ειδικό όνομα για αυτήν: Η καμπύλη επιχειρήσεων. Φυσικά, μπορούμε να βρούμε την καμπύλη S στα οικονομικά και σε πολλούς άλλους τομείς επίσης. Αλλά τι ακριβώς είναι αυτή η καμπύλη και τι σημαίνει για την επιχείρησή σας;

Τι είναι η καμπύλη S της επιχείρησης;

Το «S» στον ορισμό «S-Curve» σημαίνει «Sigmoidal», που είναι ένας μαθηματικός όρος που σχετίζεται με τον τρόπο που παράγεται η καμπύλη. Μπορείτε, ωστόσο, να το θεωρήσετε ως καμπύλη σχήματος S που προβλέπει πώς μια επιχείρηση θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της. Είναι πολύ εύκολο, αναδρομικά, να δείτε πώς αναπτύχθηκε η επιχείρησή σας μετά την καμπύλη S. Ωστόσο, μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο να πλοηγηθείτε σε αυτήν την καμπύλη καθώς κινείστε σε αυτήν.

Τα πιο δύσκολα σημεία στην καμπύλη είναι τα λεγόμενα σημεία καμπής, όπου η ανάπτυξή σας σταματά. Προς το παρόν, μπορεί να αισθάνεστε ότι οι ανταγωνιστές σας σας προσπερνούν και όλα μπορεί να φαίνονται απελπισμένα. Ίσως θελήσετε να λάβετε μερικές ελκυστικές αλλά κακές αποφάσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν την εταιρεία σας κάτω.

Με μια καλή κατανόηση της καμπύλης S και της γενικής διαδικασίας ανάπτυξης, ωστόσο, θα μπορείτε να πλοηγηθείτε σε τέτοιες στιγμές και θα ωθήσετε την επιχείρησή σας σε νέα ύψη και καλύτερες εποχές.

Τα στάδια της καμπύλης S

Κάθε επιχείρηση ξεκινά το μοντέλο S-curve στο κάτω μέρος. Η νέα επιχείρηση έχει ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία και προσπαθούν να την πουλήσουν στη μαζική αγορά. Καθώς το προϊόν τους κερδίζει έλξη στην αγορά, η επιχείρηση αρχίζει να αναπτύσσεται. Αρχικά, η ανάπτυξη είναι αργή και, στη συνέχεια, αναπτύσσεται πιο γρήγορα, καθώς οι καταναλωτές αρχίζουν να θερμαίνονται στο προϊόν. Καθώς η επιχείρηση επεκτείνεται, αυτή η ανάπτυξη συνεχίζεται. Τελικά, μια σειρά παραγόντων, εσωτερικών και εξωτερικών, προκαλούν τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης και στη συνέχεια σταδιακά, μειώνονται. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, πραγματικά. θα μπορούσαν να είναι ανταγωνιστές που έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν και να στοχεύουν τους πελάτες σας. θα μπορούσε να είναι ότι έχετε κορεστεί η αγορά και ότι δεν υπάρχουν άλλες αγορές για να μεγαλώσετε με το προϊόν σας. θα μπορούσε να είναι ότι η εταιρεία σας έχει εσωτερικά ζητήματα που επηρεάζουν την ικανότητά της να προχωρά.

Αυτό το σημείο μείωσης είναι επίσης ένα σημείο καμπής. Αυτό οδηγεί σε μια μικρή μείωση της ανάπτυξης, με την ανάπτυξη να είναι αρνητική για λίγο. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο για την επιχείρηση. Εάν η επιχείρηση καινοτομεί εκ νέου και βρει έναν τρόπο να παραμείνει σχετική, η καμπύλη ανάπτυξης επανέρχεται και η ανάπτυξη γίνεται ξανά θετική. Θα είναι ένα πραγματικό σημείο καμπής. Εάν η εταιρεία λάβει μερικές κακές αποφάσεις και δεν κάνει τίποτα για να ανανεώσει τη σημασία της στην αγορά, τότε το σημείο καμπής θα είναι μόνιμο και η εταιρεία θα βρεθεί να βυθίζεται στα βάθη του ωκεανού.

Η επιτυχία της επιχείρησής σας εξαρτάται από την ικανότητά σας να αναγνωρίζετε αυτά τα σημεία καμπής και να κάνετε τα σωστά βήματα για να επαναφέρετε την επιχείρησή σας στο σωστό είδος και την ορμή για να ενισχύσετε την περαιτέρω ανάπτυξη.

Εάν δεν αναγνωρίζετε πότε η επιχείρησή σας βρίσκεται σε σημείο καμπής, θα μπορούσατε να την θέσετε σε κίνδυνο. Όχι μόνο θα στερηθεί της επιχείρησής σας την ευκαιρία να αναπτυχθεί στρατηγικά, αλλά δεν θα μπορείτε επίσης να ικανοποιήσετε μια σημαντική ανάγκη. Η καλύτερη λύση είναι να προετοιμαστείτε για τα σημεία καμπής πριν συμβούν και να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να το αναγνωρίσετε όταν το βλέπετε.

Ένα πράγμα που πρέπει να σημειώσετε είναι ότι ένα σημείο καμπής δεν είναι απαραίτητα δείκτης κρίσης. Αυτό που σημαίνει απλώς είναι ότι η επιχείρησή σας αντιμετωπίζει μια σημαντική απόφαση και το είδος της απόφασης που λαμβάνετε θα καθορίσει τι θα συμβεί σε αυτό το σημείο καμπής.

Τι συμβάλλει σε ένα σημείο καμπής;

Υπάρχουν αμέτρητοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη. Ωστόσο, στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης μιας εταιρείας, ορισμένοι συνηθισμένοι παράγοντες μπορούν να βρεθούν σχεδόν πάντα στο πρώτο σημείο καμπής. Αυτά μπορούν να υποδιαιρεθούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.

Εσωτερικοί παράγοντες

Απουσία αίσθησης ιδιοκτησίας μεταξύ των ιδρυτών: Τα ιδρυτικά μέλη μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών υπαλλήλων, έχουν συνήθως μια πολύ ισχυρή αίσθηση ότι ανήκουν στην εργασία για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Ωστόσο, καθώς ο οργανισμός μεγαλώνει και προστίθενται περισσότερα επίπεδα διαχείρισης, ή όταν οι εξωτερικοί επενδυτές έρχονται με διαφορετικές νοοτροπίες, αυτή η αίσθηση ιδιοκτησίας χάνεται και οι αρχικοί στόχοι της εταιρείας μπορεί να είναι θολές.

Έλλειψη ταλέντων: Οι εταιρείες που αναπτύσσονται ταχύτερα στα αρχικά στάδια αντιμετωπίζουν συχνά πρόβλημα με την κλιμάκωση των ομάδων τους αρκετά γρήγορα ώστε να συμβαδίζουν με τον ρυθμό. Η αύξηση των εσόδων σας μπορεί να συμβεί μόνο όταν έχετε αρκετά εξειδικευμένους υπαλλήλους για να υποστηρίξετε την ανάπτυξη της εταιρείας σας.

Ένα ανώτατο όριο για τους ιδρυτές: Ο ζήλος και το πάθος ενός ιδρυτή μπορεί να είναι αρκετός για να κάνει μια νέα εταιρεία να αναπτυχθεί εκθετικά. Ωστόσο, εάν ο ιδρυτής δεν προσαρμόσει το στυλ ηγεσίας του στην κλίμακα με την εταιρεία και προσπαθήσει να εμπλακεί σε κάθε απόφαση της εταιρείας, μπορεί να προκαλέσει εμπόδια στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Ο πελάτης γίνεται σιωπηλός: Οι μικροί οργανισμοί τείνουν να είναι αποτελεσματικοί να ανταποκρίνονται γρήγορα στις ανάγκες των πελατών τους. Αυτό συνήθως τους κάνει να μεγαλώνουν τόσο γρήγορα στα πρώτα στάδια. Ωστόσο, καθώς μεγαλώνουν, εμφανίζεται μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των στελεχών στην κορυφή και των υπαλλήλων που ασχολούνται άμεσα με τον πελάτη. Καινοτομίες που σχετίζονται με τον πελάτη, επομένως, ενδέχεται να μην επικοινωνούν αρκετά γρήγορα με τα ανώτερα στελέχη για να εφαρμοστούν εγκαίρως. Στην πραγματικότητα, ενδέχεται να μην εφαρμόζονται καθόλου.

Ζητήματα με την καινοτομία: Για να αναπτυχθείτε, πρέπει να εστιάσετε τη στρατηγική σας στον πελάτη και να καινοτομήσετε αποτελεσματικές και αποδοτικές λύσεις στα προβλήματά τους. Αυτό είναι που κάνει τις περισσότερες επιχειρήσεις να αναπτύσσονται στα αρχικά στάδια. Ωστόσο, όταν ένας οργανισμός μεγαλώνει πολύ, έχει την τάση να εμπλακεί στις λεπτομέρειες, όπως η τελειοποίηση των διαδικασιών που συμβαίνουν σε γραμμές παραγωγής και τμήματα, αντί να οδηγεί την καινοτομία χρησιμοποιώντας δεδομένα που λαμβάνονται από τους καταναλωτές.

Εξωτερικοί παράγοντες

Η οικονομία: Είτε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή ακόμη και παγκοσμίως, η οικονομία επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις σε διαφορετικά επίπεδα και μια ύφεση μπορεί να επηρεάσει την καμπύλη ανάπτυξης της πιο υποσχόμενης εταιρείας.

Οικονομικά θέματα: Κάθε εταιρεία χρειάζεται κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή άλλο για να πετύχει. Αυτά τα ιδρύματα εμπλέκονται σε συναλλαγές, ελέγχουν τα επιτόκια, την πίστωση, ακόμη και τα δάνεια που μπορούν να έχουν πρόσβαση οι καταναλωτές. Η φερεγγυότητά τους και η σταθερότητα του χρηματοοικονομικού τομέα θα επηρεάσουν όλες τις επιχειρήσεις.

Υποδομή: Οι επιχειρήσεις που βασίζονται σε φυσικές τοποθεσίες για να προσελκύσουν ταλέντα ή νέους πελάτες ή να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους θα επηρεαστούν από νόμους χωροταξίας, στέγαση και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Το πολιτικό κλίμα: Οποιαδήποτε αλλαγή στους νόμους και τους κανονισμούς σε οποιοδήποτε επίπεδο μπορεί να επηρεάσει μια επιχείρηση όταν κάποια υπηρεσία ή προϊόν της επηρεάζεται ή ακόμη και γίνει παράνομη.

Δημόσιες τάσεις: Αν και θα ήταν ατυχές, είναι δυνατό για μια επιχείρηση να ξοδεύει τεράστιο χρόνο και χρήμα, έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν, αλλά τότε ανακαλύπτουν ότι βρίσκονται σε λάθος πλευρά των δημοσίων τάσεων.

Πώς να επιβιώσετε ένα σημείο καμπής

Η σύντομη απάντηση είναι απλή: Καινοτομία και βελτιστοποίηση.

Όταν φτάσετε σε ένα σημείο κορεσμού, πρέπει να κάνετε τις διαδικασίες σας πιο αποτελεσματικές, ώστε να μπορείτε να παραδίδετε πιο αποτελεσματικά στους πελάτες σας ή πρέπει να καινοτομείτε επεκτείνοντας την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σας, έτσι ώστε να μπορείτε να δώσετε στον οργανισμό σας περισσότερο περιθώριο ανάπτυξης .

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε μια λύση για ορισμένα από τα εσωτερικά ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζει η εταιρεία σας ή ότι μπορείτε να βρείτε τρόπους για να μετατρέψετε τους εξωτερικούς παράγοντες σε ευκαιρίες για την ανάπτυξη της εταιρείας σας. Μόνο όταν προσαρμόζεστε γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, μπορείτε να διατηρήσετε τη δυναμική της εταιρείας σας, έτσι ώστε να συνεχίσει να αυξάνεται μακροπρόθεσμα.