Πώς να ενεργοποιήσετε το Visual Voicemail στο iPhone

Μία από τις πρώτες εργασίες κατά τη ρύθμιση του νέου σας iPhone είναι να ενεργοποιήσετε το Visual Voice Mail. Η δυνατότητα Visual Voice Mail του iPhone σάς επιτρέπει να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο χαιρετισμό ή να προσαρμόσετε τον χαιρετισμό που ακούνε οι καλούντες όταν οι κλήσεις τους προωθούνται σε φωνητικό ταχυδρομείο. Εάν το φωνητικό ταχυδρομείο έχει ήδη ρυθμιστεί στον λογαριασμό σας, η ρύθμιση Visual Voice Mail ενεργοποιείται αυτόματα. Εάν ο λογαριασμός σας είναι νέος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Visual Voice Mail από τη συσκευή σας.

1

Πατήστε το εικονίδιο "Τηλέφωνο" στην αρχική οθόνη του iPhone.

2

Πατήστε το εικονίδιο «Φωνητικό ταχυδρομείο» στην κάτω γραμμή εργασιών για να ανοίξετε την οθόνη Ρύθμιση φωνητικού ταχυδρομείου.

3

Πατήστε το κουμπί "Ρύθμιση τώρα". Εμφανίζεται η οθόνη κωδικού πρόσβασης.

4

Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για το Visual Voice Mail και, στη συνέχεια, πατήστε "Αποθήκευση". Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης κωδικού πρόσβασης.

5

Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης πληκτρολογώντας τον ξανά στο πλαίσιο εισαγωγής. Πατήστε "Αποθήκευση". Ανοίγει η οθόνη χαιρετισμού.

6

Πατήστε την επιλογή "Προεπιλογή" για να χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο χαιρετισμό ή πατήστε "Προσαρμοσμένο" για να εγγράψετε έναν προσαρμοσμένο χαιρετισμό για καλούντες. Εάν πατήσετε "Προσαρμοσμένο", εμφανίζεται η οθόνη εγγραφής.

7

Πατήστε "Εγγραφή" για να εγγράψετε τον προσωπικό σας χαιρετισμό. Πατήστε το κουμπί "Διακοπή" για να σταματήσετε την εγγραφή. Πατήστε "Αναπαραγωγή" για να ελέγξετε την εγγραφή ή πατήστε "Εγγραφή" για να εγγράψετε ξανά τον χαιρετισμό. Πατήστε την επιλογή "Αποθήκευση" όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή. Η οθόνη φωνητικού ταχυδρομείου εμφανίζει μια καταχώριση για τον χαιρετισμό σας και ο χαιρετισμός σας είναι ενεργοποιημένος. Το Visual Voice Mail είναι ενεργοποιημένο.