Πώς να τοποθετήσετε διαφανείς εικόνες στο Word

Υπάρχουν δύο μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τοποθετήσετε διαφανείς εικόνες στα έγγραφα του Word της επιχείρησής σας. Ποια μέθοδος επιλέγετε εξαρτάται από τον τύπο της διαφάνειας που θέλετε να ενσωματώσετε. Η διαφάνεια ενός χρώματος σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια ενός χρώματος στην εικόνα σας. Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι βολική αν θέλετε να αφαιρέσετε ένα φόντο από μια εικόνα, για παράδειγμα. Ολόκληρη η διαφάνεια της εικόνας σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια ολόκληρης της εικόνας.

Διαφάνεια ενός χρώματος

1

Κάντε κλικ στην τοποθεσία στο έγγραφο του Word όπου θέλετε να τοποθετήσετε την εικόνα σας.

2

Κάντε κλικ στο "Εικόνα" στην ομάδα Εικονογραφήσεις στην καρτέλα Εισαγωγή.

3

Περιηγηθείτε στην τοποθεσία του υπολογιστή σας όπου είναι αποθηκευμένη η εικόνα σας και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην εικόνα για να την εισαγάγετε στο έγγραφο του Word.

4

Κάντε κλικ στην εικόνα σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Χρώμα" στην ομάδα Προσαρμογή στην καρτέλα Μορφή στο Εργαλεία εικόνων.

5

Κάντε κλικ στην επιλογή "Ορισμός διαφανούς χρώματος".

6

Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε να κάνετε διαφανές στην εικόνα σας. Το Word αφαιρεί αυτό το χρώμα από την εικόνα.

Διαφάνεια πλήρους εικόνας

1

Κάντε κλικ στο "Σχήματα" στην ομάδα Εικονογραφήσεις στην καρτέλα Εισαγωγή.

2

Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε την εικόνα σας. Εάν η εικόνα σας είναι ορθογώνια και θέλετε να παραμείνει έτσι, κάντε κλικ στο ορθογώνιο σχήμα.

3

Σύρετε το σχήμα στη θέση στο έγγραφό σας όπου θέλετε να τοποθετήσετε την εικόνα σας. Το Word εισάγει το σχήμα στο έγγραφό σας.

4

Κάντε κλικ στο σχήμα για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Εργαλεία σχεδίασης" στην καρτέλα Μορφή.

5

Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο Shape Fill στην ομάδα Shape Styles στην καρτέλα Format. Κάντε κλικ στο "Εικόνα" στο μενού που εμφανίζεται.

6

Περιηγηθείτε στην τοποθεσία του υπολογιστή σας όπου αποθηκεύεται η εικόνα σας. Κάντε κλικ στην εικόνα μία φορά για να την επιλέξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Εισαγωγή". Το Word εισάγει την εικόνα σας στο σχήμα που σύρετε στο έγγραφο στο Βήμα 3.

7

Κάντε κλικ στην επιλογή "Περισσότερα χρώματα συμπλήρωσης" στην καρτέλα Μορφή στην ενότητα Εργαλεία σχεδίασης

8

Σύρετε το ρυθμιστικό διαφάνειας, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου Χρώματα, για να ρυθμίσετε τη διαφάνεια της εικόνας σας.