Τρόπος πρόσβασης σε άλλους υπολογιστές μέσω WiFi

Οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την ύπαρξη δικτύου στο χώρο εργασίας. Όταν οι υπολογιστές συνδέονται μεταξύ τους μέσω Wi-Fi, μπορούν να μοιράζονται εκτυπωτές και αρχεία, πράγμα που σημαίνει ότι ένας εκτυπωτής θα εξυπηρετεί ολόκληρο το γραφείο και ότι ο χρόνος που αφιερώνεται για τη μεταφορά αρχείων σε μονάδες USB ή για την αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να εξοικονομηθεί πλήρως. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλους υπολογιστές μέσω Wi-Fi, πρέπει να ρυθμίσετε μια ομάδα εργασίας χρησιμοποιώντας τα Windows.

1

Κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία των Windows και κάντε κλικ στο «Αναζήτηση» και στη συνέχεια πληκτρολογήστε «Σύστημα» και κάντε κλικ στο «Ρυθμίσεις» και «Σύστημα». Κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγή ρυθμίσεων" στην ενότητα "Όνομα υπολογιστή, τομέας και ρυθμίσεις ομάδας εργασίας" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Όνομα υπολογιστή" και κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγή". Στην ενότητα "Μέλος", επιλέξτε "Ομάδα εργασίας" και πληκτρολογήστε το όνομα για το δίκτυο του γραφείου σας.

2

Κάντε ξανά κλικ στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο ασύρματου δικτύου, όπως φαίνεται από μια σειρά ράβδων που δείχνουν την ισχύ του δικτύου σας. Κάντε δεξί κλικ στο ενεργό δίκτυο (όλοι οι υπολογιστές στην ομάδα εργασίας πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi) και επιλέξτε "Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κοινής χρήσης". Κάντε κλικ στο "Ναι" για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση αρχείων και εκτύπωσης.

3

Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων και επιλέξτε ένα αρχείο ή φάκελο στον οποίο θέλετε να παραχωρήσετε πρόσβαση σε άλλους υπολογιστές. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Κοινή χρήση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε με ποιους υπολογιστές ή σε ποιο δίκτυο θα μοιραστείτε αυτό το αρχείο. Επιλέξτε "Workgroup" για κοινή χρήση του αρχείου ή του φακέλου με κάθε υπολογιστή στο δίκτυο.

4

Επαναλάβετε τα βήματα 1 - 3 σε κάθε υπολογιστή που θέλετε στο δίκτυο - όλοι οι υπολογιστές πρέπει να ανήκουν στην ίδια ομάδα εργασίας για να έχουν πρόσβαση ο ένας στον άλλο. Μοιραστείτε αρχεία από κάθε υπολογιστή για να δώσετε στους άλλους υπολογιστές του δικτύου πρόσβαση σε αρχεία.

5

Κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία και κάντε κλικ στην επιλογή «Αναζήτηση» και μετά πληκτρολογήστε «Εκτυπωτές» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις» και «Εκτυπωτές» στον υπολογιστή του γραφείου σας που έχει συνδέσει τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα "Κοινή χρήση". Επιλέξτε "Κοινή χρήση με ..." και επιλέξτε "Ομάδα εργασίας" για να δώσετε στους άλλους υπολογιστές του δικτύου πρόσβαση σε αυτόν τον εκτυπωτή.