Τα πλεονεκτήματα της ηθικής συμπεριφοράς στην επιχείρηση

Οι ηθικοί άνθρωποι είναι αυτοί που αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ σωστού και λάθους και προσπαθούν με συνέπεια να δώσουν ένα παράδειγμα καλής συμπεριφοράς. Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, η ηθική συμπεριφορά είναι συμπεριφορά που σημαίνει ότι εφαρμόζει τις αρχές της ειλικρίνειας και της δικαιοσύνης στις σχέσεις με συναδέλφους και πελάτες. Τα ηθικά άτομα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όλους όσοι έρχονται σε επαφή, όπως θα ήθελαν να αντιμετωπίζονται οι ίδιοι.

Υπόδειξη

Τα πλεονεκτήματα της ηθικής συμπεριφοράς στην επιχείρηση περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας στην επιχείρησή σας για την οικοδόμηση της αφοσίωσης των πελατών, την αποφυγή νομικών προβλημάτων και την προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων υπαλλήλων.

Δημιουργήστε αφοσίωση πελατών

Οι καταναλωτές μπορούν να επιτρέψουν σε μια εταιρεία να τα εκμεταλλευτεί μία φορά, αλλά αν πιστεύουν ότι έχουν υποστεί αθέμιτη μεταχείριση, όπως με την υπερβολική χρέωση, δεν θα είναι επαναλαμβανόμενοι πελάτες. Η ύπαρξη πιστής πελατειακής βάσης είναι ένα από τα κλειδιά για την επιχειρηματική επιτυχία μεγάλου εύρους, δεδομένου ότι η εξυπηρέτηση ενός υπάρχοντος πελάτη δεν συνεπάγεται κόστος μάρκετινγκ, ενώ η απόκτηση νέου.

Βελτιώστε τη φήμη μιας εταιρείας

Η φήμη μιας εταιρείας για ηθική συμπεριφορά μπορεί να τη βοηθήσει να δημιουργήσει μια πιο θετική εικόνα στην αγορά, η οποία μπορεί να φέρει νέους πελάτες μέσω παραπομπών από στόμα σε στόμα. Αντίθετα, η φήμη για ανήθικες συναλλαγές βλάπτει τις πιθανότητες της εταιρείας να αποκτήσει νέους πελάτες, ιδιαίτερα σε αυτήν την εποχή της κοινωνικής δικτύωσης, όταν οι δυσαρεστημένοι πελάτες μπορούν γρήγορα να διαδώσουν πληροφορίες σχετικά με την αρνητική εμπειρία που είχαν.

Διατηρήστε καλούς υπαλλήλους

Ταλαντούχα άτομα σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού θέλουν να αποζημιωθούν δίκαια για την εργασία και την αφοσίωσή τους. Θέλουν η εξέλιξη της σταδιοδρομίας εντός του οργανισμού να βασίζεται στην ποιότητα της εργασίας που κάνουν και όχι στην ευνοιοκρατία. Θέλουν να είναι μέρος μιας εταιρείας της οποίας η ομάδα διαχείρισης τους λέει την αλήθεια για το τι συμβαίνει, όπως όταν εξετάζονται οι απολύσεις ή οι αναδιοργανώσεις.

Οι εταιρείες που είναι δίκαιες και ανοιχτές στις συναλλαγές τους με υπαλλήλους έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν τα πιο ταλαντούχα άτομα. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι που δεν πιστεύουν ότι η μεθοδολογία αποζημίωσης είναι δίκαιη, συχνά δεν είναι τόσο αφιερωμένες στη δουλειά τους όσο θα μπορούσαν να είναι.

Θετικό εργασιακό περιβάλλον

Οι εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη να είναι ηθικοί από τη στιγμή που έχουν την πρώτη τους συνέντευξη εργασίας. Πρέπει να είναι ειλικρινείς σχετικά με τις ικανότητες και την εμπειρία τους. Οι ηθικοί υπάλληλοι θεωρούνται παίκτες της ομάδας και όχι ως άτομα που ξεχωρίζουν για τον εαυτό τους. Αναπτύσσουν θετικές σχέσεις με συναδέλφους. Οι επόπτες τους τους εμπιστεύονται εμπιστευτικές πληροφορίες, και ως εκ τούτου συχνά τους δίνεται περισσότερη αυτονομία.

Οι εργαζόμενοι που πιαστούν ψέματα από τους επόπτες τους βλάπτουν τις πιθανότητές τους να προχωρήσουν εντός του οργανισμού και ενδέχεται να κινδυνεύουν να απολυθούν. Μια ακραία περίπτωση κακής ηθικής είναι η κλοπή των εργαζομένων. Σε ορισμένες βιομηχανίες, αυτό μπορεί να κοστίσει στην επιχείρηση ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, όπως εστιατόρια των οποίων οι υπάλληλοι κλέβουν φαγητό από το ντουλάπι αποθήκευσης ή τον καταψύκτη. Μια προσέγγιση που ακολουθούν οι ηθικές εταιρείες για να αποφύγουν αυτόν τον τύπο συμπεριφοράς είναι να αφιερώσουν χρόνο για να εκπαιδεύσουν κάθε μέλος του οργανισμού για τη συμπεριφορά που αναμένεται από αυτές.

Αποφύγετε νομικά προβλήματα

Μερικές φορές, η διοίκηση μιας εταιρείας μπορεί να μπαίνει στον πειρασμό να κόβει τις γωνίες για την επίτευξη κέρδους, όπως η μη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς ή τους εργατικούς νόμους, αγνοώντας τους κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων ή χρήση κακών υλικών στα προϊόντα τους. Οι κυρώσεις για σύλληψη μπορεί να είναι σοβαρές, συμπεριλαμβανομένων νομικών αμοιβών και προστίμων ή κυρώσεων από κυβερνητικές υπηρεσίες. Η προκύπτουσα αρνητική δημοσιότητα μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμη ζημία στη φήμη της εταιρείας που είναι ακόμη πιο δαπανηρή από τα νομικά τέλη ή τα πρόστιμα.

Τα πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής ηθικής καθίστανται ξεκάθαρα σε αυτές τις καταστάσεις, καθώς εταιρείες που διατηρούν τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα είναι πολύ απίθανο να βρεθούν σε τέτοιες καταστάσεις.