Τρόπος εκτέλεσης ενός αρχείου CPP στα Windows

Ένα αρχείο CPP περιέχει κώδικα προγραμματισμού C ++ που πρέπει να μεταγλωττίσετε για να μπορέσετε να εκτελέσετε τον κώδικα του αρχείου στο σύστημά σας Windows. Χρησιμοποιείτε το Visual Studio για να μεταγλωττίσετε τον κώδικα CPP στα Windows. Η διαδικασία κατάρτισης δημιουργεί ένα αρχείο EXE, το οποίο είναι εκτελέσιμο που εκτελείται σε υπολογιστή με Windows. Τα αρχεία CPP διανέμονται συνήθως σε δείγματα προγραμμάτων C ++, ώστε να μπορείτε να προβάλετε τον κώδικα, να συντάξετε την εφαρμογή και να ελέγξετε τα αποτελέσματα.

1

Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" των Windows και επιλέξτε "Όλα τα προγράμματα." Κάντε κλικ στο "Microsoft .NET Express" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Visual Studio Express" για να ανοίξετε το λογισμικό.

2

Κάντε κλικ στο στοιχείο μενού "Αρχείο" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Άνοιγμα". Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο CPP για να φορτώσετε τον πηγαίο κώδικα στο Visual Studio.

3

Κάντε κλικ στο στοιχείο μενού "Build" και επιλέξτε "Build Solution". Το λογισμικό καταρτίζει τον κώδικα και δημιουργεί το αρχείο EXE.

4

Επιλέξτε το κουμπί "Εκτέλεση". Ο μεταγλωττιστής εκτελεί το εκτελέσιμο αρχείο, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τα αποτελέσματα του κώδικα C ++.