Πώς να αυξήσετε έναν αριθμό στο Excel

Τα αναγνωριστικά προϊόντος, οι σειριακοί αριθμοί και άλλοι αριθμοί αναφοράς απαιτούν ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την αποφυγή σύγχυσης κατά την αναφορά ενός προϊόντος ή ενός συγκεκριμένου σημείου δεδομένων. Παρόλο που μπορείτε να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο μοναδικούς αριθμούς για κάθε στοιχείο, αυτό είναι κουραστικό και χρονοβόρο για μεγάλες λίστες. Αντ 'αυτού, αυξήστε συνεχώς έναν αριθμό στο Microsoft Excel για να δημιουργήσετε αυτά τα μοναδικά αναγνωριστικά.

Μέθοδος τύπου

Ο πιο προφανής τρόπος για να αυξήσετε έναν αριθμό στο Excel είναι να προσθέσετε μια τιμή σε αυτόν. Ξεκινήστε με οποιαδήποτε τιμή στο κελί A1 και εισαγάγετε "= A1 + 1" στο κελί A2 για να αυξήσετε την αρχική τιμή κατά μία. Αντιγράψτε τον τύπο στο A2 κάτω από την υπόλοιπη στήλη για να αυξάνετε συνεχώς τον προηγούμενο αριθμό. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη λίστα με μοναδικά αναγνωριστικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε αριθμό για να αυξήσετε την τιμή, όπως να αλλάξετε τον τύπο σε "= A1 + 567", για να δημιουργήσετε ένα λιγότερο προφανές μοτίβο.

Δυνατότητα αύξησης

Το Microsoft Excel προσφέρει εγγενώς ένα σύστημα αρίθμησης για να δημιουργήσει αυτόματα μια σειρά αυξημένων αριθμών. Εισαγάγετε οποιαδήποτε αρχική τιμή στο κελί A1. Εισαγάγετε την επόμενη τιμή στο κελί A2 για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο. Επιλέξτε αυτά τα δύο κελιά και σύρετε τη λαβή πλήρωσης κάτω στη στήλη για να δημιουργήσετε μια σειρά στοιχειωδών αριθμών. Για παράδειγμα, η εισαγωγή 12 και 24 στα κελιά Α1 και Α2 θα δημιουργούσε τις σειρές 12, 24, 36, 48, 60 όταν αντιγράφηκαν στο κελί Α5.

Ταξινόμηση αυξητικών αριθμών

Εάν πρέπει να ταξινομήσετε δεδομένα, επιλέξτε την πρόσθετη δυνατότητα του Excel. Η μέθοδος τύπου λειτουργεί πολύ καλά. Ωστόσο, εάν αλλάξετε τη σειρά των κελιών, οι τύποι αλλάζουν επίσης. Αντίθετα, η δυνατότητα προσαύξησης του Excel αποφεύγει τύπους και εισάγει την πραγματική αυξημένη τιμή σε κάθε κελί. Αυτοί οι αριθμοί δεν αλλάζουν, ακόμη και αν αναδιατάξετε τη λίστα.

Επικόλληση τιμών

Αν δεν θέλετε να αλλάξουν οι τιμές με προστιθέμενο τύπο, αντικαταστήστε τους τύπους με τις τιμές που δημιουργούν. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να κάνετε σταθερά και αντιγράψτε τα. Κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα κελιά και πατήστε "V" στο πληκτρολόγιό σας για να αντικαταστήσετε τους τύπους με τις πραγματικές, σταθερές τιμές.