Πώς να απενεργοποιήσετε το βοηθητικό άγγιγμα σε iPhone

Όταν το Assistive Touch είναι ενεργοποιημένο στο iPhone, το μενού χειρονομίας Assistive Touch υπερτίθεται στο μενού της αρχικής οθόνης. Εάν διαπιστώσετε ότι το Assistive Touch προκαλεί σύγχυση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο μενού Ρυθμίσεις της συσκευής για να επιστρέψετε το iPhone σε κανονική λειτουργία. Εάν δεν θέλετε να απενεργοποιήσετε πλήρως το Assistive Touch, μπορείτε να αποκρύψετε το μενού Assistive Touch για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε κανονική λειτουργία, ενώ αφήνετε ενεργοποιημένο το Assistive Touch.

1

Πατήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" στην αρχική οθόνη του iPhone για να ανοίξετε το μενού Ρυθμίσεις.

2

Πατήστε την καρτέλα «Γενικά» και μετά αγγίξτε «Προσβασιμότητα» στις Γενικές επιλογές. Εμφανίζεται το μενού Ρυθμίσεις προσβασιμότητας.

3

Πατήστε την επιλογή "Υποβοήθηση αφής". Ανοίγει η οθόνη Assistive Touch Settings.

4

Σύρετε το ρυθμιστικό από το "On" στο "Off" για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Assistive Touch.