Ο Ρόλος του Διαχειριστή Επιχειρήσεων

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων σε σχεδόν οποιαδήποτε επιχείρηση είναι βασικό προσωπικό στη διαχείριση ανώτερου επιπέδου που διασφαλίζει ότι η εταιρεία αποδίδει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Κρατούν τα μάτια τους σε πολλούς τομείς εντός της εταιρείας, διασφαλίζοντας την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα ενώ επιδιώκουν να μειώσουν το κόστος. Διαχειρίζονται άλλους βασικούς ηγέτες σε διάφορα τμήματα και καθοδηγούν ομάδες ανθρώπων για να ολοκληρώσουν τα μεμονωμένα καθήκοντά τους προκειμένου να επιτύχουν στόχους σε επίπεδο εταιρείας.

Μια προοπτική μεγάλης εικόνας

Επειδή είναι υπεύθυνοι για τη συνολική ευημερία των δραστηριοτήτων της εταιρείας, αυτοί οι τύποι διευθυντών τείνουν να έχουν μια προοπτική ευρείας εικόνας. Είναι σε θέση να προσδιορίσουν τις ανάγκες εντός της εταιρείας και να συνδέσουν ομάδες για να συνεργαστούν για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν. Πρέπει να είναι κριτικοί στοχαστές που μπορούν να αναλύσουν καταστάσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις προσανατολισμένες προς τα καλύτερα συμφέροντα της εταιρείας και όχι για ένα ενιαίο τμήμα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει επίσης να επιλύσουν συγκρούσεις καθώς προκύπτουν μεταξύ των υπαλλήλων και να ορίσουν πολιτικές και οδηγίες για τον τρόπο ολοκλήρωσης των εργασιών.

Όσον αφορά τις δεξιότητες και τις ικανότητες, οι διαχειριστές επιχειρήσεων χρειάζονται έναν υγιή συνδυασμό σκληρών και μαλακών δεξιοτήτων. Ανάλογα με τον κλάδο, οι διαχειριστές μπορεί να χρειάζονται μηχανική ικανότητα και γνώση του κατασκευαστικού εξοπλισμού, αλλά σίγουρα θα χρησιμοποιούν υπολογιστές και μια ποικιλία σχετικών προγραμμάτων λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων διαχείρισης πελατών και λογισμικού και λογισμικού λογιστικής. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διαχειριστούν τους ανθρώπους αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας καλές δεξιότητες ακρόασης, κινήτρου και επικοινωνίας.

Παρακολούθηση οικονομικών πληροφοριών και προϋπολογισμών

Ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του διευθυντή λειτουργιών είναι να επιβλέπει τη δημιουργία και τη διαχείριση προϋπολογισμών σε κάθε τομέα της εταιρείας. Ισχυροί ηγέτες θα παρακολουθούν τακτικά τις δαπάνες και θα περιορίζουν τις δαπάνες ενός τμήματος, εάν είναι απαραίτητο, για να διατηρήσουν την εταιρεία στον προϋπολογισμό. Θα συμμετάσχουν επίσης στην ανάλυση κόστους-οφέλους, επιδιώκοντας να αποκτήσουν την καλύτερη τιμή για τα υλικά και να επιβλέψουν τις μεθόδους παραγωγής, έτσι ώστε η παραγωγή να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα απόδοσης.

Εποπτεία αλυσίδας εφοδιασμού και αποθέματος

Ένας άλλος τομέας εποπτείας είναι η διαχείριση διαδικασιών αλυσίδας εφοδιασμού και παρακολούθησης αποθέματος. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι ομάδες παραγωγής πρέπει να έχουν σταθερή προμήθεια υλικών. Παρομοίως, όταν ολοκληρωθεί η εργασία τους, τα τελικά προϊόντα πρέπει να απογραφούν σωστά και, στη συνέχεια, να σταλούν έξω από την πόρτα και μέχρι την αλυσίδα εφοδιασμού σε λιανοπωλητές ή απευθείας πελάτες. Ενώ κάθε τμήμα εκτελεί απασχολημένα τη συγκεκριμένη δουλειά του, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων παρακολουθούν όλη τη διαδικασία και μπορούν να παρέμβουν και να κάνουν προσαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες.

Ροή εργασίας και στελέχωση

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων έχουν επίσης καλή συμπεριφορά στις απαιτήσεις στελέχωσης του οργανισμού. Συνεργάζονται με το ανθρώπινο δυναμικό για να προσλαμβάνουν και να εκπαιδεύουν νέους υπαλλήλους και να χειρίζονται πειθαρχικά ζητήματα. Επειδή γνωρίζουν τις ανάγκες σε κάθε τμήμα, μπορούν να προσαρμόσουν τη ροή εργασίας και να αναθέσουν εκ νέου εργασίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας.

Διευθυντές Επιχειρήσεων σε διάφορες βιομηχανίες

Ενώ όλοι οι διαχειριστές επιχειρήσεων χρησιμοποιούν μια μεγάλη ποικιλία δεξιοτήτων για να κάνουν τη δουλειά τους, ορισμένες, ιδίως σε μεγάλες εταιρείες, μπορεί να ειδικεύονται σε μια περιοχή και να εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο τμήμα. Για παράδειγμα, κάποιος με ισχυρό υπόβαθρο ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να γίνει διαχειριστής λειτουργιών ανθρώπινου δυναμικού, επιβλέποντας ολόκληρο το τμήμα. Μερικές από τις συγκεκριμένες ευθύνες τους μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργήστε και διαχειριστείτε τον προϋπολογισμό του τμήματος
  • Καθορίστε τις πολιτικές της εταιρείας και εφαρμόστε εκπαίδευση
  • Παρακολουθήστε τα εσωτερικά συστήματα HR και διασφαλίστε τη συμμόρφωση
  • Παρακολούθηση στόχων πρόσληψης και δημιουργία περιγραφής εργασίας
  • Παραμείνετε ενημερωμένοι για τις τάσεις απασχόλησης, τα νομικά ζητήματα και τις βέλτιστες πρακτικές
  • Αγοράστε λογισμικό ή άλλα εργαλεία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του τμήματος

Διαχείριση σε μια μικρή λειτουργία

Εάν μια επιχείρηση είναι ιδιαίτερα μικρή ή προσφέρει μια υπηρεσία παρά την κατασκευή ενός προϊόντος, η ορολογία για αυτόν τον ρόλο μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετική. Ένας διευθυντής γραφείου θα λειτουργεί συνήθως με παρόμοια ιδιότητα, εποπτεύοντας τη συνολική λειτουργία των επιχειρηματικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, του προσωπικού, των πολιτικών, του μάρκετινγκ και του καθορισμού στόχων. Είτε η εταιρεία είναι μεγάλη ή μικρή, η θέση εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για τη συνολική επιτυχία της εταιρείας.