Πώς να απενεργοποιήσετε το συγχρονισμό σε ένα iPad

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό iCloud στο iPad σας απενεργοποιώντας την υπηρεσία iCloud ή απενεργοποιώντας το συγχρονισμό για μεμονωμένους τύπους δεδομένων. Ωστόσο, για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό με το iTunes, πρέπει να αλλάξετε τις προτιμήσεις συγχρονισμού για το iPad στην εφαρμογή iTunes. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό μέσω ασύρματων δικτύων για το iPad ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό με το iTunes για όλες τις συσκευές.

Απενεργοποίηση συγχρονισμού ICloud

1

Πατήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" στην Αρχική οθόνη του iPad για να ξεκινήσετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2

Πατήστε "iCloud" για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών iCloud. Για να απενεργοποιήσετε όλες τις εφαρμογές από το συγχρονισμό με το iCloud, σύρετε το διακόπτη εναλλαγής "iCloud" στη θέση "OFF". Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μεμονωμένη εφαρμογή από το συγχρονισμό, εάν θέλετε.

3

Σύρετε την εναλλαγή στη θέση "OFF" για κάθε εφαρμογή, για να την απενεργοποιήσετε στη λίστα εφαρμογών iCloud.

Απενεργοποίηση συγχρονισμού Wi-Fi ITunes

1

Συνδέστε το iPad στον υπολογιστή σας και ξεκινήστε το iTunes. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Συσκευές" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καταχώριση για το iPad σας.

2

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Σύνοψη" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Συγχρονισμός με αυτήν τη συσκευή μέσω Wi-Fi" για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου.

3

Κάντε κλικ στο «Εφαρμογή» και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το iPad από το καλώδιο USB. Κλείστε το iTunes.

Απενεργοποίηση αυτόματου συγχρονισμού ITunes

1

Ανοίξτε το iTunes στον υπολογιστή σας, αλλά μην συνδέσετε το iPad με το καλώδιο δεδομένων USB.

2

Πατήστε τα πλήκτρα "Alt-E" για να ξεκινήσετε το μενού Επεξεργασία iTunes.

3

Κάντε κλικ στην επιλογή "Προτιμήσεις" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα "Συσκευές" για να ανοίξετε το μενού Προτιμήσεις iTunes.

4

Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Αποτροπή iPod, iPhone και iPad από το Αυτόματο συγχρονισμό" για να καταργήσετε το πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "OK".

5

Κλείστε το iTunes και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση της εφαρμογής. Ο αυτόματος συγχρονισμός είναι απενεργοποιημένος για το iPad και άλλες καταχωρημένες συσκευές iOS.