Πώς να επεξεργαστείτε ένα τραγούδι με το Windows Media Player

Ίσως χρειαστείτε πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου για να κόψετε αρχεία ήχου, αλλά μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες πολυμέσων τραγουδιού χρησιμοποιώντας το Windows Media Player. Τα δεδομένα πολυμέσων, που αποτελούνται από αριθμούς κομματιών ονόματα καλλιτεχνών, τίτλους τραγουδιών και άλλες οντότητες, ενδέχεται να λείπουν ή να είναι λανθασμένα. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό τρίτων για αντιγραφή κομματιών CD αντί για χρήση του Windows Media Player για την εκτέλεση αυτής της εργασίας. Εάν οι υπολογιστές της επιχείρησής σας περιέχουν τραγούδια και άλλα αρχεία πολυμέσων, μπορείτε να τα επεξεργαστείτε αυτόματα ή μη αυτόματα χρησιμοποιώντας το Windows Media Player.

Αυτόματη επεξεργασία τραγουδιών

1

Εκκινήστε το Windows Media Player και κάντε κλικ στο κουμπί "Εναλλαγή σε βιβλιοθήκη" εάν η συσκευή αναπαραγωγής βρίσκεται σε λειτουργία Αναπαραγωγή τώρα. Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τα στοιχεία στη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας.

2

Κάντε δεξί κλικ σε ένα τραγούδι του οποίου οι πληροφορίες πολυμέσων θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Εύρεση πληροφοριών άλμπουμ". Το Windows Media Player αναζητά διαδικτυακά άλμπουμ που περιέχουν το τραγούδι σας και εμφανίζει μια λίστα λευκωμάτων σε μια λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης.

3

Κάντε κλικ στο άλμπουμ που ταιριάζει με το τραγούδι σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Επόμενο" για να δείτε ένα παράθυρο επιβεβαίωσης που εμφανίζει τις πληροφορίες του άλμπουμ.

4

Ελέγξτε τις πληροφορίες για να επαληθεύσετε ότι περιγράφει το τραγούδι σας. Εάν οι πληροφορίες δεν είναι σωστές, κάντε κλικ στο κουμπί "Πίσω" για να επιστρέψετε στα αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε κλικ σε άλλο άλμπουμ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Επόμενο" για να επιστρέψετε στο παράθυρο επιβεβαίωσης και να δείτε τις πληροφορίες του άλμπουμ.

Μη αυτόματη επεξεργασία τραγουδιών

1

Κάντε διπλό κλικ σε ένα τραγούδι που θέλετε να επεξεργαστείτε. Το Windows Media Player εμφανίζει έναν πίνακα που περιέχει στήλες, όπως Μήκος, Καλλιτέχνης, είδος και Έτος κυκλοφορίας.

2

Κάντε δεξί κλικ σε μια τιμή σε μια στήλη που θέλετε να επεξεργαστείτε και κάντε κλικ στην επιλογή "Επεξεργασία". Για παράδειγμα, εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα του άλμπουμ που περιέχει το τραγούδι, κάντε δεξί κλικ στο υπάρχον όνομα στη στήλη Άλμπουμ και κάντε κλικ στο "Επεξεργασία" για να δείτε ένα πλαίσιο κειμένου.

3

Πληκτρολογήστε μια νέα τιμή στο πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται αφού κάνετε κλικ στην τιμή μιας στήλης. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για όλες τις στήλες που θέλετε να ενημερώσετε.