Ο Windows Internet Explorer δεν θα θυμάται έναν κωδικό πρόσβασης

Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε επαναφορά ή επανεγκατάσταση του Internet Explorer εάν το πρόγραμμα περιήγησης δεν θυμάται τους κωδικούς πρόσβασης. Αντ 'αυτού, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του Internet Explorer για να θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης. Επιπλέον, πρέπει επίσης να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα που διαγράφει αυτόματα αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να προσαρμόσετε και τις δύο δυνατότητες από το βοηθητικό πρόγραμμα Internet Options του προγράμματος περιήγησης. Η ρύθμιση του Internet Explorer ώστε να θυμάται τους κωδικούς πρόσβασής σας θα μειώσει το χρόνο που απαιτείται για την πρόσβαση στους προστατευμένους επαγγελματικούς λογαριασμούς σας.

Ιστορικό περιήγησης

1

Εκκινήστε τον Internet Explorer στον υπολογιστή σας.

2

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "Alt" και "X" για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού Εργαλεία.

3

Επιλέξτε "Επιλογές Internet" για να ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραμμα Internet Options.

4

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Γενικά" και, στη συνέχεια, διαγράψτε το πλαίσιο ελέγχου "Διαγραφή ιστορικού περιήγησης κατά την έξοδο" στην ενότητα Ιστορικό περιήγησης.

5

Επιλέξτε το κουμπί "Εφαρμογή" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "OK".

Αυτόματη συμπλήρωση

1

Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα Επιλογές Internet και κάντε κλικ στην καρτέλα "Περιεχόμενο".

2

Επιλέξτε το κουμπί "Ρυθμίσεις" στην περιοχή Αυτόματη συμπλήρωση για να ανοίξετε το παράθυρο Ρυθμίσεις αυτόματης συμπλήρωσης.

3

Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου για να αποθηκεύσετε ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης σε φόρμες από τη λίστα επιλογών.

4

Κάντε κλικ στο κουμπί "OK" και μετά κάντε ξανά κλικ στο "OK" για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.