Πώς να συνδέσετε έναν εκτυπωτή Brother εκτός σύνδεσης

Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε στον εγκατεστημένο εκτυπωτή Brother επειδή εμφανίζεται ως εκτός σύνδεσης, τότε μπορείτε να προσαρμόσετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή έτσι ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση εγγράφων. Τα Windows 7 παρέχουν μια ενσωματωμένη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ της λειτουργίας εκτός σύνδεσης, η οποία μπορεί να επιλύσει πολλές από τις ειδοποιήσεις "Εκτυπωτής εκτός σύνδεσης" που λαμβάνετε από τον εκτυπωτή Brother. Ωστόσο, εάν αυτή η επιλογή δεν επιλύσει τα προβλήματά σας, ίσως χρειαστεί να κάνετε κάποιες φυσικές αλλαγές στην εγκατάσταση του εκτυπωτή σας για να επαναφέρετε την κανονική λειτουργικότητα εκτύπωσης.

1

Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Συσκευές και εκτυπωτές."

2

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή Brother και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "δείτε Τι εκτύπωση

3

Κάντε κλικ στο "Εκτυπωτής" στο επάνω μέρος του παραθύρου και, στη συνέχεια, αναζητήστε ένα μπλε σημάδι επιλογής στα αριστερά του "Χρήση εκτυπωτή εκτός σύνδεσης." Εάν υπάρχει το σημάδι επιλογής, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρήση εκτυπωτή εκτός σύνδεσης" για να το αφαιρέσετε, οπότε θα ξεκινήσει η εκτύπωση των εγγράφων σας. Εάν τα έγγραφά σας δεν εκτυπώνονται, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

4

Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας στον εκτυπωτή Brother για να τον απενεργοποιήσετε.

5

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB του εκτυπωτή από τη θύρα USB του υπολογιστή σας.

6

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή Brother.

7

Επανασυνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας. Εάν τα έγγραφα στην ουρά εκτύπωσης αρχίσουν να εκτυπώνονται, τότε έχετε επιλύσει το πρόβλημά σας. Διαφορετικά, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.

8

Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του "Τερματισμός λειτουργίας" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Επανεκκίνηση". Τα έγγραφα που είχαν προηγουμένως κολλήσει στην ουρά εκτύπωσης θα αρχίσουν να εκτυπώνονται μόλις γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.