Πώς να διαγράψετε μια ονομαστική περιοχή στο Excel

Το Microsoft Excel βοηθά την επιχείρησή σας να οργανώσει οικονομικά, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών, φόρων και τιμολογίων πελατών. Στο Excel, τα εύρη με όνομα σας επιτρέπουν να περιγράψετε τους τύπους που έχουν εισαχθεί στα κελιά. Αυτό διευκολύνει την παρακολούθηση των σχετικών καταχωρήσεων στο φύλλο εργασίας σας. Εάν εργάζεστε συχνά με καθορισμένες περιοχές, ίσως ξεχάσετε να τις διαγράψετε όταν δεν τις χρειάζεστε πλέον. Οι ονομαστικές περιοχές μπορούν να γεμίσουν το φύλλο εργασίας σας και να δυσκολεύσουν τους άλλους να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Μπορείτε να διαγράψετε ή να αλλάξετε ανεπιθύμητα εύρη ονομάτων χρησιμοποιώντας το Excel Name Manager.

Διαγράψτε μια ονομαστική περιοχή

1

Ανοίξτε το Microsoft Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Αρχείο" και ανοίξτε το έγγραφο που περιέχει την ονομαστική περιοχή που θέλετε να διαγράψετε.

2

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Τύποι" και κάντε κλικ στο "Διαχείριση ονομάτων" στην ομάδα καθορισμένων ονομάτων. Ανοίγει ένα παράθυρο που περιέχει μια λίστα με όλες τις ονομασμένες περιοχές στο έγγραφο.

3

Κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να διαγράψετε. Εάν θέλετε να διαγράψετε πολλά ονόματα σε μια συνεχόμενη ομάδα, πατήστε το πλήκτρο "Shift" κάνοντας κλικ σε κάθε όνομα. Για ονόματα σε μια μη συνεχόμενη ομάδα, πατήστε "Ctrl" και κάντε κλικ σε κάθε όνομα που θέλετε να διαγράψετε.

4

Κάντε κλικ στο "Διαγραφή" και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τη διαγραφή κάνοντας κλικ στο "OK".

Αλλάξτε μια ονομαστική περιοχή

1

Εκκινήστε το Microsoft Excel και ανοίξτε το αρχείο που περιέχει το όνομα που θέλετε να αντικαταστήσετε.

2

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Τύποι". Κάντε κλικ στο "Όνομα στο Διαχειριστή" κάτω από την επικεφαλίδα Καθορισμένα ονόματα.

3

Κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να αντικαταστήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Επεξεργασία" στο πλαίσιο Διαχείριση ονόματος.

4

Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για το εύρος στο πλαίσιο Όνομα. Αλλάξτε την αναφορά για το όνομα στο πλαίσιο Αναφορές σε. Κάντε κλικ στο "OK".

5

Αλλάξτε τον τύπο, τη σταθερά ή το κελί που αντιπροσωπεύει το όνομα στο πεδίο Αναφορές σε στο πλαίσιο Διαχείριση ονόματος. Κάντε κλικ στο "Commit" για να αποδεχτείτε τις αλλαγές.